ДКЦ ХХV София издава зелен сертификат при отрицателен антигенен тест и сертификат за антитела за SARS‐CoV‐2

 
 
   

 
Анкета
Доволни ли сте от обслужването Ви в ДКЦ XXV?
да
задоволително
не
 
резултати
 
Клинична лаборатория
Клинична лаборатория Лабораторията предлага извършване на пълен спектър от хематологични, биохимични, хормонални изселдвания, туморни маркери, кръвоссъсирване и кръвни групи, серологични и имунологични изследвания, ескпресна диагностика.
"ДКЦ ХХV - София" ЕООД предлага всички изследвания от пакет: "ВИРУСОЛОГИЯ".
 
Лабораторията извършва клиниколабораторните изследвания съобразно приетия „Национален стандрат по Клинична лаборатория”, като качеството на изследванията се осъществява чрез непрекъснат вътршен качествен контрол и участие в Националната система за външна оценка на качеството.
Клинична лаборатория
 
Клинична лаборатория Лаборатория е акредитирана, съобразно приетите стнадрати в РБългария. Лабораторията има сключен договор с НЗОК. Резултати от изследванията се полуват още същия ден на място в лабораторията или от меню "Резултати от изследвания".
 
 
Изследванията се изработват на място в Лабораторията.
Готовите резултати могат да се получат от интернет страницата на 25 ДКЦ (Резултати от изследвания) до 5 часа от вземането на биологичния материал.
Спешни изследвания с готов резултат се получават в рамките на 1 час.
Разпечатка на резултат с подпис и печат се получават на място в Лабораторията след 14.00 часа.
 
Клинична лаборатория - ПАКЕТИ Цена
Детски пакет за детска градина (Кръвна картина, СУЕ, Урина- химично изледване и седимент) 10.00
Детски пакет + CRP (Кръвна картина, СУЕ, CRP, Урина- химично изледване и седимент) 15.00
Профилактика - базов (Кръвна картина, СУЕ, глюкоза, креатинин, липиден профил (холестерол, HDL-, LDL-,триглицериди), ASAT, ALAT, Урина- химично изледване и седимент) 20.00
Профилактика - основен (Кръвна картина, СУЕ, глюкоза, креатинин, пикочна ккиселина, липиден профил (холестерол, HDL-, LDL-,триглицериди), ASAT, ALAT, GGT, желязо, Урина- химично изледване и седимент) 28.00
Профилактика - разширен (Кръвна картина, СУЕ, глюкоза, креатинин, уреа,пикочна ккиселина, липиден профил(холестерол, HDL-, LDL-,триглицериди), общ белтък, албумин, общ билирубин, директен билирубин, ASAT, ALAT, GGT, АФ, желязо, калий, натрий, калций, фосфор, Урина- химично изледване и седимент) 45.00
Пакет Фитнес (Кръвна картина, глюкоза, креатинин, уреа,пикочна ккиселина, липиден профил(холестерол, HDL-, LDL-,триглицериди), общ белтък, албумин, ASAT, ALAT, GGT, СК(Креатинкиназа), желязо, калий, натрий, калций, йонизиран калций, фосфор, магнезий) 42.00
Пакет предоперативен - базов (Кръвна картина , СУЕ, глюкоза, креатинин, общ белтък, Протромбиново време, APTT, Време на кървене, Урина- химично изледване и седимент) 22.00
Пакет предоперативен - основен (Кръвна картина , СУЕ, глюкоза, креатинин,уреа, общ белтък, ASAT, ALAT , калий, натрий, Протромбиново време, APTT, Време на кървене, Урина- химично изледване и седимент) 30.00
Пакет възпалителни реакции - базов (Кръвна картина, ДКК, СУЕ, С-реактивен протеин) 15.00
Пакет възпалителни реакции - основен (Кръвна картина, ДКК, СУЕ, С-реактивен протеин, фибриноген) 17.00
Пакет възпалителни реакции - разширен (Кръвна картина, ДКК, СУЕ, С-реактивен протеин, феритин, фибриноген, Урина- химично изледване и седимент) 32.00
Пакет възпалителни реакции - разширен+Д-димер (Кръвна картина, ДКК, СУЕ, С-реактивен протеин, феритин, фибриноген, Д-димер , Урина- химично изледване и седимент) 46.00
Пакет SARS-Covid-19 - базов (Кръвна картина, ДКК, СУЕ, С-реактивен протеин, феритин, Д-димер ) 42.00
Пакет SARS-Covid-19 - основен (Кръвна картина, ДКК, СУЕ, С-реактивен протеин, феритин, Д-димер, Протромбиново време, ASAT, ALAT,LDH, креатинин) 52.00
Пакет SARS-Covid-19 - разширен (Кръвна картина, ДКК, СУЕ, С-реактивен протеин, феритин, Д-димер, Протромбиново време, ASAT, ALAT,LDH, СК(Креатинкиназа), СК-МВ, креатинин, Тропонин I) 72.00
Пакет Анемия (Кръвна картина, желязо, ЖСК, Трансферин, Феритин, Фолиева киселина, Витамин В12, общ билирубин, директен билирубин, ретикулоцити) 52.00
Пакет Метаболитен синдром (Кръвна картина, липиден профил(холестерол, HDL-, LDL-,триглицериди), глюкоза, Гликиран хемоглобин, Инсулин, HOMA-IR (индекс инсулинова резистентност) 40.00
Пакет Диабет (Глюкоза, Инсулин, Гликиран хемоглобин, HOMA-IR (индекс инсулинова резистентност) 30.00
Пакет Костна обмяна (Витамин D3, Паратхормон, ТSH, Маркер за костно разграждане- DPD; Алкална фосфатаза, калций, йонизиран калций, фосфор) 82.00
Пакет Хашимото (TSH, ТАТ, МАТ) 38.00
Пакет щитовидна жлеза - основен (TSH, FT4, FT3) 38.00
Пакет щитовидна жлеза - разширен (TSH, FT4, FT3, ТАТ, МАТ) 64.00
Пакет Туморни маркери - гастро (СЕА, СА19-9, Алфа-фетопротеин) 46.00
Пакет туморни маркери - мъже (PSA,Свободен PSA, Отношение:Free PSA/Total PSA, Алфа-фетопротеин, тестостерон) 55.00
Пакет Туморни маркери - жени (СА 15-3, СЕА, СА 125, НЕ4, ROMA score) 76.00
Пакет Туморни маркери - яйчникова функция (СА 125, НЕ4, ROMA score) 54.00
Пакет Туморни маркери - млечна гърда (СА 15-3, СЕА) 32.00
Пакет репродуктивна ф-ция - жени 1 (LH, FSH, Пролактин, Естрадиол, Прогестерон) 60.00
Пакет репродуктивна ф-ция - жени 2 с Тестостерон (LH, FSH, Пролактин, Естрадиол, Тестостерон ) 60.00
Пакет репродуктивна ф-ция - жени - разширен (LH, FSH, Пролактин, Естрадиол, Тестостерон, Прогестерон) 70.00
Пакет репродуктивна ф-ция - мъже (FSH, Пролактин, Естрадиол, Прогестерон, Тестостерон) 60.00
 
 
Клинична химия Цена
Глюкоза 2.50
Урея 2.50
Креатинин 2.50
Пикочна киселина 2.50
Билирубин - общ 2.50
Билирубин - директен 2.50
Общ белтък 2.50
Албумин 2.50
Холестерол 2.50
HDL-холестерол 3.00
Триглицериди 2.50
LDL-холестерол 4.00
AСАТ 2.50
АЛАТ 2.50
ГГТ 2.50
Алкална фосфатаза (АФ) 2.50
LDH-лактат дехидрогеназа 6.00
Алфа-амилаза 5.00
Липаза 5.00
Креатинкиназа (КК) 3.00
КK-MB фракция 12.00
Тропонин I 12.00
Натрий и Калий 6.00
K 3.00
Na 3.00
Хлориди 3.00
Калций 3.00
Йонизиран калций 4.00
Фосфор 3.00
Магнезий 4.00
Цинк 12.00
Желязо 3.00
ЖСК 6.00
Изследване на C-реактивен протеин 8.00
Кръвно-захарен профил 6.00
Глюкозотолерантен тест -3 кратен 6.00
Гликиран хемоглобин 14.00
 
 
Изследвания на урина и екскременти Цена
Химично изследване на урина (pH, белтък, билирубин, уробилиноген, глюкоза, кетони, относително тегло, нитрити, левкоцити, кръв) 3.00
Седимент – ориентировъчно изследване 3.00
Микроалбуминурия 14.00
Количества белтък/24 часова урина/ 4.00
Алфа-амилаза 5.00
Глюкоза в 24 часова урина 3.00
Креатинин 2.50
Креатининов клирънс 6.00
Пикочна киселина/24 часова урина/ 4.00
Фосфор/24 часова урина/ 3.00
Калции/24 часова урина/ 4.00
Трихомони 7.00
Окултни кръвоизливи 7.00
 
 
Хематологични и имунохематологични изследвания Цена
Кръвна картина – поне осем или повече от посочените показатели: хемоглобин, еритроцити, левкоцити, хематокрит, тромбоцити, MCV, MCH, MCHC 6.00
Скорост на утаяване на еритроцитите 2.00
Диференциално броене на левкоцити-визуално микроскопско или автоматично апаратно изследване 5.00
Морфология на еритроцити—визуално микроскопско изследване 5.00
Ретикулоцити 4.00
Кръвни групи 10.00
 
 
Хормони Цена
fT3 15.00
fT4 16.00
TSH 16.00
Anti - TPO (МАТ) 15.00
Anti-Tg (TAT) 15.00
MAT+TAT 25.00
Паратхормон 22.00
TSH-рецепторни антитела (TRAb) 25.00
Маркер за костно разграждане (Дезоксипиридинолин-DPD) 21.00
Progesteron 18.00
LH 16.00
FSH 16.00
Prolactin 18.00
Estradiol 19.00
Testosteron 19.00
Инсулин 16.00
Имуно реактивен Инсулин (ИРИ)-двукратен 30.00
Имуно реактивен Инсулин (ИРИ)-трикратен 45.00
 
 
Витамини и специфични белтъци Цена
Феритин 18.00
Трансферин 5.00
Витамин В12 18.00
Фолиева киселина 18.00
Витамин D 22.00
NT-proBNP (маркер за сърдечна недостатъчност) 38.00
 
 
Серология и Вирусология Цена
Серологично изследване за първичен и латентен сифилис (RPR или ELISA или VDRL или TPHA или FTA-ABs) 8.00
Серологично изследване за HIV 1/2 антитела 15.00
Серологично изследване на IgM антитела срещу хепатитен А вирус 15.00
Серологично изследване на HBsAg на хепатитен B вирус 14.40
Серологично изследване на антитела срещу хепатитен C вирус 14.40
Хеликобактер 20.00
Грип тип А+В 12.00
COVID 19-антиген (сертификат) 30.00
Quantitative(количествен) тест за антитела срещу рецепторен свързващ домен (RBD) на Шиповия протеин (S) на COVID-19 32.00
Антистрептолизинов титър (AST) (за бета-стрептококови инфекции и постстрептококови усложнения) 7.00
Ревматоиден фактор 7.00
 
 
Кръвосъсирване Цена
Протромбиново време 6.00
Активирано парциално тромбопластиново време (APTT) 5.00
Фибриноген 4.00
D-димери 20.00
Време съсирване 2.00
Време на кървене 2.00
 
 
Туморни маркери Цена
PSA 18.00
Свободен PSA (fPSA) 12.00
CA 15-3 16.00
СА-19-9 16.00
СА-125 16.00
Алфа-фетопротеин 16.00
СЕА 16.00
HE 4 40.00
 
 
* Всички цени са крайни в български лева.
* "ДКЦ ХХV София" EООД си запазва правото да променя и актуализира цените.